8 ny medlemmer!

11.01.2016 20:14

Siden vi lanserte nettsiden har vi fått 8 nyinnmeldinger i klubben. Vi ønsker de nye medlemmene velkommen.
Men vi trenger flere, og oppfordrer derfor alle Victoryeiere om å melde seg inn. Bruk innmeldingsskjema på nettsiden.
Medlemmskontigent for 2016 er fortsatt på kr. 200 og blir sendt ut i disse dager.