Medlemskontigen 2016

13.01.2016 21:17

Hovedmedlem    kr. 200,-
Familiemedlem   kr. 100,-
Støttemedlem     kr. 200,- 

Betales til kto nr. 4484 51 16838

Skriv inn:
Medlemskontigent 2016
Navn og medlemsnummer

Nye medlemmer bruker innmeldingsskjema på siden "Bli medlem"