ÅRSMØTE ER UTSATT!

05.07.2016 10:52

Styret for klubben har vedtatt at årsmøte som skulle vært avholdt helga 12. - 14. august er utsatt til neste år. Begrunnelsen er at det kun er 2 påmeldte og det er rett og slett for få til å kunne avvikle årsmøte.Vi ser at det er vanskelig å finne en dato for årsmøte fordi det skjer så enormt mye i løpet av noen hektiske sommermåneder. Vi vil komme ut med en ny dato i god tid slik at det går ann å planlegger sommeren. Hvis noen medlemmer krever ekstraordinært årsmøte med begrunnelse i at det må holdes et årsmøte inneværende år, så krever det at 2/3 av medlemsmassen stå bak det. Et slikt krav må sendes styret i god tid før foreslått dato. (Se vedtektene på medlemssiden)

Terje Johnsen
President
Victory Club Norway