Kjøp/salg

Har du noe å selge, send inn tekst og bilde så vi legger det ut her.

 

Ubrukte sortlakkerte exhaustpotter til Hammer8ball selges kr. 2.000,- ved hurtig avgjørelse.
Nypris vil jeg tro ligger på mellom 6.000 og 8.000.
Henv. Terje Johnsen tlf. 911 12 990