Innmeldingsskjema

Fra 2017 kan du gjennom Victoryklubben få et rimeligere medlemsskap i NMCU. Husk å krysse av for om du ønsker dette. Les mer om dette på nyheter.